Besant Group of Institutions, Mangaluru

Department of Commerce

Praveen Kumar K. C.
S.Syed Kahdar
Sudha K
Anuradha.K
Jayashree
Latha Hebbar M. S.
Devika
Nayana
Chanchalakshi
Deekshitha T. S.
Shobhitha T. S.
Sangeetha.Nayak K.
Reshma
Amitha Kumari B
Asha Deepa Pai
Ganesh Sunder K G