Besant Group of Institutions, Mangaluru

Department of Commerce

Praveen Kumar K. C.
S.Syed Kahdar
Anuradha.K
Jayashree
Latha Hebbar M. S.
Devika
Nayana
Chanchalakshi
Deekshitha T. S.
Shobhitha T. S.
Sangeetha.Nayak K.
Reshma
Amitha Kumari B
Asha Deepa Pai
Ganesh Sunder K G